Resmi Gazete’de bugün (11.10.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2020/79, K: 2023/113 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/29020 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/38575 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 Tarihli ve 2020/22907 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x